Drukuj
Odsłony: 1827
Zdjęcie delegacji składajacej kwiaty

3 maja obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy, która zdejmowała z arystokracji uprzywilejowaną pozycję. W zamyśle twórców, którzy opierali się na myśli filozofii oświecenia, konstytucja wprowadzała zasadę służebności władzy wobec narodu. Konstytucja była początkiem wielu reform, które miały być wprowadzone celem umocnienia państwa, a podjęcie których dawało przykład odpowiedzialności i świadomości ówczesnych elit politycznych. Rozwój polityczny, wprowadzany poprzez Konstytucję, został nagle zatrzymany przez III rozbiór Polski w 1795 roku, sprawiając że kraj utracił swoją niepodległość na 123 lata.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nie możliwe było uczczenie rocznicy w zwyczajowo przyjęty w Gminie Barlinek sposób. Nie mniej jednak skromna delegacja w osobach: Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Paszka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Maciejewskiego oraz prezesa PGK Sp. z o.o. Zbigniewa Blezienia w imieniu wszystkich mieszkańców Barlinka złożyli kwiaty pod obeliskiem J. Piłsudskiego.